Center for
Practical
Phenomenology

Home Activities Our Mission Contact Us Suomeksi

Center for Practical Phenomenology ry. (Käytännöllisen fenomenologian keskus) on kansainvälinen yhdistys, joka järjestää uudenlaisiin vuorovaikutuksen muotoihin pyrkiviä filosofisia tilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoitus on edistää fenomenologian tutkimusta, jakaa käytännön sovelluksia fenomenologisen teoreettisen tutkimuksen tuloksista, sekä luoda ja viedä eteenpäin tieteidenvälisiä projekteja. Etsimme yhteyksiä instituutioihin, keskuksiin ja yhdistyksiin joilla on samat kiinnostuksen kohteet. Center for Practical Phenomenology osallistuu aktiivisesti tapahtumien suunnitteluun, uusien projektien pystyttämiseen, sekä tutkimuksen edistämiseen laajemmassa tieteellisessä kontekstissa.

Yhdistys sijoittaa käytännöllisen fenomenologian tutkimuksen kontekstiin, jossa sen lähimpiä tutkimuskenttiä ovat mannermainen filosofia, psykoanalyysi, estetiikka, taide, yhteiskuntatieteet, bioetiikka ja lääketieteiden humanistinen tutkimus. Tarkoituksena on näin täyttää aukko, joka on revennyt akateemisen teoreettisen tutkimuksen ja laajemman yleisön välille. Yhdistyksen tehtävänä on edistää tietoisuutta fenomenologian peruslähtökohdista säilyttäen samalla korkeat tutkimukselliset standardit ja kannustaen filosofeja astumaan puhtaan eksegeettisten lähestymistapojen ulkopuolelle. Tämän vuoksi keskus toimii myös alustana keskusteluille erilaisten tieteenalojen ammattilaisten välillä. Keskus pyrkii tarjoamaan sillan tutkijoiden ja painavien yhteiskunnallisten ongelmien parissa toimivien ammatinharjoittajien välille.

Yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2021-2022 on Joonas S. Martikainen.

Center for Practical Phenomenology 2021