Center for
Practical
Phenomenology

Home Activities Our Mission Contact Us Suomeksi

Current and Previous Activities

Autumn / Spring Workshops

The Center organizes regular workshops, in which academics and practicioners of various fields meet for open and illuminating discussions on different subjects.

Syksyn työpaja 2021: Kokeellinen ajattelu: filosofia, taide, kirjoitus

Työpaja Koneen säätiön Kamarissa 9.12.2021, Tehtaankatu 21 B 45, 5. kerros.

Järjestäjät: HARMAA – epäsuora filosofia vastarinnan muotona (Jyväskylän yliopisto), Martta Heikkilän hanke Estetiikan tuolla puolen: taideteoksen käsite nykyhetkellä (Helsingin yliopisto) ja Käytännöllisen fenomenologian keskus.

Minkälaisia kokeellisen ajattelun muotoja filosofia ja taide voivat tarjota? Työpaja valottaa kokeellista ajattelua sekä reaktiona ajattelun historiallisiin kriiseihin että erityisenä suhteena kieleen ja ilmaisuun, uuden luomisena. Keskustelun aiheina ovat muun muassa Christine de Pizanin ironinen kirjoitus ja Søren Kierkegaardin pseudonyymit, joiden avulla nämä ajattelijat kyseenalaistivat aikalaistensa yleisesti hyväksymiä näkemyksiä. Kysymme, voiko “epäsuora kommunikaatio” tarjota vaihtoehdon myös oman aikamme “ohi puhumiselle”. Lisäksi tutkimme ilmaisun hahmottumisen prosessia ja tilannetta, jossa aiemmat totuuden ja toden määritelmät liukenevat. Tällöin kieli ei enää representoi tavalla, jota siltä saatetaan “tiedosta” puhuttaessa odottaa. Yhdeksi esimerkiksi tästä nostamme kielen fiktiiviset, rajattomat ja kääntymättömät mahdollisuudet, esimerkiksi kirjoituksen, joka kyseenalaistaa hallitsevia kielen rekisterejä ja hahmottelee vasta tulevaa ilmaisua. Työpajassa käsitellään myös kuvataiteen ja sanallisen ajattelun suhdetta. Voivatko piirrokset paljastaa meille epäsuorasti jotain sellaista, mikä kielelliseltä ajattelulta jää huomaamatta?

Työpaja koostuu lyhyistä alustuksista, haastatteluista ja keskusteluista. Järjestäjien vieraina ovat Okulovulva-romaanin kirjoittaja, Cixous-kääntäjä Aura Sevón, Lyijyuuma- ja Rikot-romaaneista tunnettu kirjailija Marja Kyllönen, Vuoden kuvittaja 2021 Pauliina Mäkelä sekä Kierkegaard-asiantuntija, filosofi Janne Kylliäinen.

Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin, mutta tilasyiden sekä pandemiatilanteen mahdollisesti tuomien muutosten vuoksi pyydämme halukkaita osallistujia rekisteröitymään 5.12. mennessä osoitteeseen jaakko.r.vuori (at) gmail.com.

Linkki Facebook-tapahtumaan

Seuraamme koronatilannetta tarkasti, ja noudatamme voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia. Osallistujien kannattaa varautua siihen, että voimme joutua edellyttämään kasvomaskin käyttämistä. Pandemiaan liittyvistä seikoista tiedotetaan rekisteröityneille myöhemmin.

Workshop: fracture/rupture/break, 21 February 2020, University of Jyväskylä

fracture/rupture/break workshop poster

Conference: Analyzing Darkness and Light: Dystopias and Beyond, 16–17 April 2019, University of Helsinki

Analyzing Darkness and Light Conference Poster

Our time is shadowed by numerous threats that make the dystopias described in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood, Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, and 1984 by George Orwell appear as prophecies of our near future and as conceptual windows on our present. The climate change, the rise of misogyny, racism, xenophobia, tyranny and fundamental intolerance, political polarization fueled by the social media, contempt towards education, dissemination of disinformation, new technologies of total control, and the more or less unpredictable impact of virtual worlds and fast developing artificial intelligence – this ever-growing list of risks and actualized evils evokes a most chilling Brave New World.

To rise to the challenge of the times, the conferences addresses darkness/dystopias and light/ways out of fear and chaos, from the viewpoints of phenomenology and that of continental philosophy in general. Darkness and light are discussed in their different aspects: 1) the political (e.g., the drift towards dictatorships and totalitarianism – and the ways to block or overcome these developments), 2) experiential and existential 3) the metaphorical, 4) the perceptual (e.g., the sensuous and embodied aspects of darkness and light), and 5) the aesthetic (e.g., themes of darkness and light in post-apocalyptic scenarios of visual arts and cinema). In addition, the possibilities of philosophy itself are discussed in the context of darkness and light, linking them specifically to the challenges of our days.

Center for Practical Phenomenology 2021